/ 1 نظر / 23 بازدید
سلیم

اره میمونه یاد خیلی چیزا تو خاطر مردم مونده ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مگه شاه چش بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟