/ 1 نظر / 10 بازدید
سلیم

اره میمونه یاد خیلی چیزا تو خاطر مردم مونده ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مگه شاه چش بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟